Приложение,
предназначено да подобри достъпа на гражданите до градския транспорт